Gdzie i jak

Działamy?

Global Delivery Center EMEA

Szczecin

Warszawa

Posiadamy dwie siedziby, ulokowane na Mazowszu i Pomorzu. Nasi pracownicy zdobywają wiedzę i doświadczenie w różnych obszarach najbardziej zaawansowanych procesów obsługi klienta, zarządzania jakością i wiedzą o produkcie. Stwarzamy im możliwości rozwoju w ramach wybranej specjalizacji. Umożliwiamy pozyskanie nowych kompetencji i ubieganie się o pozycję przełożonego grupy, szefa projektu czy eksperta technicznego.

W Warszawie zatrudniamy przeszło 600 specjalistów, prowadzących w 19 językach obsługę klientów instytucjonalnych z niemal całego świata.

W Szczecinie ponad 100 osób, wspiera naszych partnerów z krajów niemieckojęzycznych. Nieustannie się rozwijamy i wciąż poszukujemy nowych pracowników.